Učiň DIGu dobře a on se ti odmění. Hádejte, čím?

Dlouho jsem váhal, jestli zveřejnit další ukázku lidské (radioamatérské) blbosti a svinstva. Jde o to, že jsem za své nečlenství v ČRK trestán nejen tím, že mi nechodí QSL a jsou razítkovány a vraceny zpět, což leckoho v zahraničí naštve, ale některé mezinárodní organizace na to reagují po svém - jste-li jejich členy, budete vyloučeni, čímž se "mezinárodní ostuda" ještě znásobí. Připomínka, že jsem si měl uvědomit, kam lezu, je mimo mísu - mě se to stalo po 33 letech členství (členem DIG jsem se stal 7. února 1978) a za tu dobu se toho hodně změní. Byl jsem tedy pro své nečlenství v ČRK vyhozen z klubu, který kdysi něco znamenal, dnes je však spíš klubem angažovaných CBčkářů.

Neskrývám, že je mi trapné šířit se o takové bezvýznamné prkotině. Věřte, že by mi to nestálo za to, kdybych nevěděl o řadě mladších radioamatérů, kteří plánují stát se členem DIG a takového členství by si považovali jako vstupenky mezi zkušené radioamatéry. Patříte-li k nim, pak radím - zvažte své rozhodnutí!


Při aktualizaci seznamu členů DIG pro staniční deník jsem náhodou narazil na malou noticku OK1AR o tom, že "Martin, OK1RR, DIG 1994, ukončil své členství v DIG k 31.12.2010". Přišlo mi to velmi zajímavé, protože o tom, že bych ukončoval členství v DIG nic nevím. Navíc jsem to zjistil 7.10.2011, tedy po třičtvrtě roce a nebýt náhody, nevěděl bych to dodnes.

Obeslal jsem tedy s dotazem OK1AR (předseda české sekce DIG, který tuto info publikoval), OK1SJ (ex OK1SRD, webmaster stránek OL5DIG, kde se tato info objevila) a DH1PAL (DIG sekretář). Na oficiálních stránkách DIG jsem zjistil, že moje členství je skutečně vedeno jako ukončené k 31.12.2010.

Na můj dotaz odpověděl OK1SJ poněkud lakonicky: "Tak se chlapci nejdříve dohodněte a já to tam pak šoupnu". OK1AR se nenamáhal odpovědět vůbec a DH1PAL celkem promptně potvrdil moje podezření:

Hallo Martin, auf Deiner QRZ.COM Seite schreibst Du, dass Du nicht mehr im tschechischen IARU-Verband Mitglied bist und keine QSL-Karten mehr via Buero erhaelst und verschickst. In den Regeln der DIG ist das aber zwingend erforderlich. Auch OK1AR hat Deinen Austritt aus dem CRC bestätigt. Daher haben wir Dich auf "ausgetreten" gesetzt. Wenn das NICHT stimmt, bitte ich um eine Info. Wir koennen das ganz schnell rueckgaengig machen. Auf "QSL via Buero" verzichtet die DIG aber auf keinen Fall.

vy 73

Werner, DH1PAL

To je ve skutečnosti polopravda, ve svém profilu na QRZ.COM sice poctivě přiznávám, že nejsem členem ČRK a uvádím QSL: EQSL, LOTW OR DIRECT WITH SAE AND POSTAGE, ale fakt, že to znamená, že QSL via Bureau neposílám ani nedostanu si Werner očividně odvodil sám. Už vůbec nechápu, jak mohl OK1AR "potvrdit", že jsem vystoupil z ČRK, aniž by se mě namáhal zeptat, jak to ve skutečnosti je. Je totiž všeobecně známé, že jsem členem ČRK nikdy nebyl, nejsem a nebudu. Je to falešná poctivost a řiťolezectví OK1AR, který svým německým "nadřízeným" ochotně melduje polopravdy? Ke cti OK1AR sice nutno dodat, že již cca před rokem upozorňoval české členy DIG, že se chystá jakási "probírka" a členství těch OK, kteří nejsou schopni si vyměňovat QSL via Bureau bude ukončeno. Na druhé straně je fakt, že pokud se někdo chystá dělat nějakou "inventuru členů", měl by si patřičné údaje zjistit sám a od předsedy české sekce bych čekal pouze to, že Němcům doporučí, ať si předmětná fakta zjistí sami, tj. dá k dispozici nanejvýš můj e-mail, ale sám nebude "iniciativně" nic o mojí osobě ani uvádět, ani potvrzovat. Podobný "iniciativní" přístup totiž nápadně připomíná doby minulé i s udavačskými aktivitami našich "uvědomělých spoluobčanů" a to i navzdory tomu, že si každý soudný člověk uvědomí, že jde o hloupou prkotinu.

Abychom si tedy rozuměli: netvrdím, že OK1AR je udavač. Musím ho (a nejen jeho) však důrazně upozornit, že jsem mu nedal právo o mě poskytovat jakékoli informace. Jediná správná reakce je tedy odkázat toho, kdo se na mě vyptává, přímo na mě. Nějaké "slepičení" nemá mezi radioamatéry místo a může mít nanejvýš tak negativní dopady v podobě konce letitých přátelství, možná i se soudní dohrou.

OK1AR bych rád připomněl, že u nás platí české zákony, protože jsme stále v Česku. Ačkoli to tak nevypadá, tak členství někde není kvalifikačním předpokladem a podmiňování členství v DIG členstvím v ČRK není v souladu s platnými zákony. Co platí v Německu, nelze přenášet sem. Od kompetentního předsedy bych očekával, že svým německým kolegům tohle dokáže vysvětlit a že aktivně a nekompromisně vystoupí na obranu OK členů tohoto klubu. Nestalo se...

Není příliš důležité, že jsem spoluzakladatelem OK sekce DIG ani fakt, že OK1AR je od začátku jejím předsedou mimo jiné taky díky tomu, že měl moji podporu. Navrhl jsem a nechal vytisknout oblíbený diplom W-DIG-OK a po řadu let jsem byl jeho manažerem. Netroufám si ani spočítat hodiny práce, které jsem tomuto klubu věnoval, ani peníze, které jsem tomu věnoval a nechtěl je nikdy vrátit.

Je spíš důležitější si uvědomit, že diplom dnes je zcela něco jiného, než čím byl před 30 lety. Dnes splněním podmínek získáváte právo si diplom koupit a jejich vydavatelé dělají leccos proto, aby se jejich zboží prodávalo. Sběratelé diplomů kdysi patřívali k nejkvalifikovanějším radioamatérům a jejich diplomy byly v podstatě certifikáty, dokládající jejich schopnosti. Členství v klubu sběratelů diplomů pak bylo čímsi prestižním, avšak nikoli elitářským - členové spolu táhli za jeden provaz a svými aktivitami umožňovali ostatním splnění náročných podmínek diplomů. Nepsané motto bylo, že diplom má být oceněním umu, avšak nikoli otázkou náhody, štěstí nebo peněz. Dnes v DIG převládají němečtí členové, kteří se do klubu "kvalifikovali" vlastnictvím 25 směšně lehkých německých diplomů. Tito členové nejen, že neznají Morse, ale ani neovládají žádný cizí jazyk. Pro DX stanice (členy) jsou tedy nedosažitelní, což nikomu nevadí. Členství v DIG tím ztratilo svůj význam i svoji prestiž. Neplyne z něj žádný užitek, člen ani nemá možnost prakticky pomoci něčemu dobrému s výjimkou bodů pro diplomy za spojení se členy DIG.

Většina německých klubů se navenek tváří jako jakési "odborné sekce" DARC, někdy se dokonce zaštiťují jeho právní subjektivitou. Servilní poslušnost vůči DARC, příp. IARU a jeho národním organizacím je pak požadována i po zahraničních členech německých klubů. Kritika se nepřipouští - komu se to nelíbí, nechť vypadne. Podle "německého způsobu uvažování" je tedy moje vylučování z klubů, případně jiné "alternativní tresty" za můj odmítavý postoj vůči ČRK zcela v pořádku. DIG i jeho OK sekce však mají i celou řadu neaktivních členů, kteří nejsou v ČRK. Ti v klubu zůstávají, protože nemají ani profil na QRZ.COM, ani žádné internetové stránky, kde by přiznali, že nejsou členy ČRK a nemají přístup ke QSL službě. Mě ovšem bylo nutné za moji drzou otevřenost potrestat a zřejmě to schvalují i členové naší DIG sekce, přinejmenším OK1AR.

Členství v klubu "angažovaných CBčkářů", kteří ještě v 21. století lpí na "klasických" papírových QSL, zasílaných přes QSL službu není vyznamenáním, ale spíš ostudou. Argument, že se mohu stát např. členem URE a nechat si posílat QSL přes španělské bureau, je přinejmenším absurdní a neobstojí. Klubem, který vás vyhodí bez vašeho vědomí lze jen pohrdat a nic na tom nezmění ani jakýsi podivný příslib sekretáře, že vyhození neplatí, pokud doložíte, že se věci mají jinak. V klubu, jehož předseda přinejmenším toleruje (pokud přímo aktivně nepodporuje) to, že se s našimi občany jedná podle zahraničních regulí, které nemají oporu v našem právním řádu, se sotvakdo může cítit dobře.

Rozhodl jsem se "vyhození" akceptovat a po 33 letech aktivního členství s touto organizací končím. Nadále mám v úmyslu se od DIG a jeho členů distancovat - nemohu totiž na celou situaci pohlížet jinak, než tak, že za to, jaký tento klub je, je (více či méně) spoluzodpovědný každý člen. Nebudu si na nic hrát, bude lépe přiznat roztrpčení, vztek a znechucení tím, co mě v souvislosti s DIG potkalo. S obavou myslím ještě na další německé kluby, jichž jsem členem, ale být DL koncesionářem, nemohl bych členem být, pokud bych nebyl zároveň členem DARC. Nemohu si nevzpomenout na to, jak radioamatérům škodí německý přístup k IARU, založený na jedné z "nejtotalitnějších" zásad, kterou znám - kdo není s námi, je proti nám. Právě fakt, že vzorem ČRK je DARC, je totiž jedním z hlavních důvodů, proč nemohu být členem ČRK. Ale to už je jiná kapitola.

Praha, říjen 2011

OK1RR (ex DIG #1994)


Dodatek 23. 1. 2012: Ačkoli je už rok 2012, stále marně čekám na nějaké vyjádření někoho z představitelů české sekce DIG. Mezitím jsem se dozvěděl, že nejsem sám, že je členství v DIG vedeno jako ukončené ještě u následujících OK (resp. za členy platí do uvedeného data):

OK2BQB 0867 do 1.9.2011
OK2BCH 0915 do 1.9.2011
OK2BPF 1290 do 1.9.2011
OK2BKH 1993 do 1.9.2011
OK1FKV 4865 do 1.9.2011

Uvedené členy jsem nekontaktoval, nevím tedy, co se stalo, avšak společné datum ukončení členství (1.9.2011) vylučuje, že by šlo o dobrovolný odchod z klubu. Vše tedy naznačuje, že se kdosi rozhodl udělat "inventuru" členů a vyházet všechny, kteří nesplňují ono kriterium posílání QSL via Bureau. Jedna věc mi však stále není jasná - tohle může udělat několik málo lidí svým svévolným rozhodnutím? U mezinárdního klubu lze očekávat, že se podobný krok bude projednávat v širším vedení za účasti zahraničních zástupců (např. předsedů sekcí v jednotlivých zemích). Pokud k tomu došlo, jaké bylo stanovisko OK1AR, případně dalších?

Stále mi není jasné, proč OK1AR či vedení DIG sekce OK nesebere odvahu a po pravdě nenapíše, že členství bylo německým sekretariátem těmto stanicím ukončeno. Namísto toho jsem byl přinejmenším já lživě obviněn z toho, že jsem členství ukončil sám a neuvedl ani důvod. To samozřejmě vzbuzuje řadu otázek, protože mnoho radioamatérů pokládá ukončení členství v klubu za akt, rovnající se prásknutí dveřmi, za zrazení myšlenky, kterou klub propaguje. Stále se mě lidé ptají, proč jsem opustil DIG a já musím dokolečka vysvětlovat, že jsem nic neopustil, ale že jsem byl bez mého vědomí vyhozen. A zřejmě to budu muset vysvětlovat do nekonečna, protože vedení české sekce pravdu nenapíše...